Mechanismen voor het monitoren en beheersen van regeldruk : een analyse van de diverse dimensies van regeldruk ; paper voor het ministerie van Economische Zaken November 2015


Buiten, Miriam ; Timmer, Wim


[img]
Preview
PDF
Buiten Arbeitspapier.pdf - Published

Download (1MB)

URL: https://madoc.bib.uni-mannheim.de/50537
Additional URL: http://hdl.handle.net/1765/109812
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-505371
Document Type: Working paper
Year of publication: 2015
Place of publication: Rotterdam
Publishing house: Erasmus University
Publication language: Other
Institution: School of Law and Economics > Rechts­ökonomik (Juniorprofessur) (Buiten 2017-2019)
License: CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Subject: 340 Law
Abstract: Het ministerie van Economische Zaken is op zoek naar methoden voor het beheersen van regeldruk en het monitoren van de ontwikkeling van regeldruk in de tijd. Dit papergaat daartoe diverse mogelijkheden na en doet aan de hand daarvan aanbevelingen voor de uitwerking ervan, rekening houdend met de voor-en nadelen van de mogelijke alternatieven. De opstelling van dit paperwerd ondersteund door de Stichting Compliance, Toezicht en Regelgeving van de Erasmus School of Law. Om te komen tot devoorstellen hebben wijeen quick scangedaan van beschikbare Engels-, Frans- en Duitstalige rapporten op het terrein van bestrijding van regeldruk. Een deel daarvan is afkomstig van de Europese Unie. Dit paper presenteert enkele in het buitenland ontwikkelde methoden en belicht de voor Nederland kansrijke aspecten ervan. Tevens worden enkele andere werkwijzen voor monitoring en beheersing van regeldruk aangereikt. Als winstwaarschuwing willen wij het volgende meegeven. Veel is in ons land in de afgelopen jaren al gedaan en bereikt om regeldruk terug te dringen. Dit impliceert dat verdergaande methoden, zeker wanneer die ook nieuwe wegen inslaan, minder gemakkelijk zijn uit te voeren. Het tweede punt is dat in de bestudeerde rapporten regelmatig Nederland geroemd wordt als voortrekker op het gebied van regellast-reductie. Zo heeft het in ons land ontwikkelde Standaard Kosten Model diverse andere landen tot voorbeeld gediend. Daaruit volgt dat de verwachtingen van wat uit andere landen op dit punt te halen valt, niet moeten worden overschat. Niettemin zijn er diverse methodieken uit die landen die in ons land ook kans van slagen zouden hebben. Die zijn in dit paper beschreven. Bovenal is van belang dat binnen en buiten de overheid voor de plan-nen voldoende draagvlak bestaat: dan is de kans op succes optimaal.
Translation of the title: Mechanisms to monitor and manage regulatory costs (English)
Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.
Metadata export


Citation


+ Search Authors in

+ Download Statistics

Downloads per month over past year

View more statisticsYou have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail


Actions (login required)

Show item Show item